./tresc/ranking.php./include/site_tools/_site_template_2_COL.php
  • 356
    Słuchacze

    radia Disco Polo

Ranking prowadzony jest na podstawie średniej ilości słuchaczy w jednym dniu kalendarzowym.
Ranking prowadzony jest na podstawie ilości oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
Ranking prowadzony jest na podstawie ilości oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
Regulamin Disco Polo 24
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem oraz serwisem sprawującym pełną kontrolę nad rankingami jest Disco Polo 24 (www.discopolo24.pl), dalej nazywane też "organizatorem".
2. Ranking powstał w celu promowania internetowych rozgłośni radiowych, zespołów i solistów grających muzykę disco polo.
3. Do rankingu może przystąpić każdy wykonawca, zespół muzyczny posiadający własną oficjalną stronę internetową i własny dorobek artystyczny zaliczający się do kategorii disco polo.
4. Do rankingu może przystąpić każde radio promujące muzykę disco polo za pomocą internetu.
5. Chęć przystąpienia do rankingów może zgłosić słuchacz, redakcja rozgłośni lub sami wykonawcy, wysyłając adres strony internetowej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie organizatora.
6. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron uczestników rankingu, do których linki umieszczone są na stronie organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia radia/zespołu z rankingów w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
8. Jeżeli, z jakichkolwiek powodów redakcja radia/zespół/solista nie chce uczestniczyć w "rankingu popularności" - należy to zgłosić organizatorowi.
9. Na podstronie usuniętego uczestnika "rankingu popularności" przycisk "Teraz Głosuj" będzie w odcieniach szarości. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona komunikat, napisany przez organizatora informujący o przyczynie

braku możliwości głosowania.
10. System nie jest nadzorowany 24 godziny na dobę. Administrator serwisu Disco Polo 24 nie posiada określonego czasu roboczego, dlatego wszelkie prace związane z funkcjonowaniem strony i rankingu prowadzone są w

nieregularnych odstępach czasowych.
11. Godziny i dni całego systemu Disco Polo 24 funkcjonują wg strefy czasowej UTC+1:00 (Warszawa, Berlin).

ZASADA DZIAŁANIA RANKINGÓW DISCO POLO 24:
12. Głosowanie jest możliwe tylko dla tych osób, u których możliwe jest zapisanie w plikach cookie informacji o pierwszym pojawieniu się na stronie organizatora.
13. Głosujący zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzenia ustawień przeglądarki internetowej, aby możliwy był zapis plików cookie na komputerze głosującego i aby pliki te nie były skasowane przed upływem jednego roku

od momentu ich utworzenia.
14. Organizator nie ponosi winy z powodu braku możliwości udziału w głosowaniu wszystkim głosującym których ustawienia przeglądarki nie pozwalają na oddanie prawidłowo głosu.
15. System rozpoznaje głosującego na podstawie m.in. adresu IP połączenia internetowego. Jeżeli więcej niż jeden komputer posiada ten sam adres IP (np. poprzez korzystanie w jednym budynku z jednego łącza większej ilości

komputerów) - system pozwoli na oddanie tylko jednego głosu.


16. Ranking Słuchalności Radiostacji Disco Polo dalej nazywany też "rankingiem słuchalności" - prowadzony na podstawie średniej ilości słuchaczy w jednym dniu kalendarzowym.
16.1. Ranking słuchalności resetowany jest każdego dnia kalendarzowego o północy
16.1.2. Organizator zastrzega, że w przypadku przeciążenia serwerów mogą pojawić się problemy z prawidłowym odczytaniem ilości słuchaczy ze stron rozgłośni - co może wpłynąć na wyniki rankingu. Nie jest to jednak winą, ani w

żaden sposób nie zależy od Organizatora.
16.1.3. Istnieje możliwość chwilowego wyłączenia systemu pobierającego informacje o ilości słuchaczy, gdy z jakiegoś powodu serwer radia zostanie wyłączony lub na muzycznym serwerze rozgłośni będą trwały prace

konserwacyjne. Ponowne wznowienie prowadzenia statystyki odbędzie się tylko i wyłącznie wtedy kiedy administrator Disco Polo 24 zauważy taką możliwość.


16.2. Ranking Popularności Radiostacji Disco Polo - prowadzony na podstawie oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
16.2.1. Głosy Rankingu Popularności Radiostacji Disco Polo resetowane są z nastaniem pierwszego dnia kolejnego kalendarzowego miesiąca.
16.2.2. W głosowaniu na Ranking Popularności Radiostacji Disco Polo może brać udział każda osoba poinformowana o istnieniu takiego rankingu (dalej również "głosujący") posiadający dostęp do Internetu.
16.2.3. Głosujący ma możliwość oddania głosu na nieograniczoną liczbę stacji radiowych.
16.2.4. Każdy głosujący może oddać pierwszy głos po upływie 24 godzin od pierwszego wejścia na stronę Disco Polo 24.
16.2.5. Po oddaniu głosu na jednego z uczestników rankingu, kolejna możliwość głosowania na tego samego uczestnika jest po upływie minimum 24h.
16.2.6. Niedozwolone jest głosowanie więcej razy na jednego uczestnika rankingu w czasie 24h przez jednego głosującego np. z urządzeń o różnym IP (komputer w domu, komputer w pracy, Smartfon).


16.3. Ranking Popularności Zespołów/Solistów Disco Polo - prowadzony na podstawie oddanych głosów w jednym miesiącu kalendarzowym.
16.3.1. Głosy Popularności Zespołów/Solistów Disco Polo resetowane są z nastaniem pierwszego dnia kolejnego kalendarzowego miesiąca.
16.3.2. W głosowaniu na Ranking Popularności Zespołów/Solistów Disco Polo może brać udział każda osoba poinformowana o istnieniu takiego rankingu (dalej również "głosujący") posiadający dostęp do Internetu.
16.3.3. Głosujący ma możliwość oddania głosu na nieograniczoną liczbę zespołów i solistów.
16.3.4. Każdy głosujący może oddać pierwszy głos po upływie 24 godzin od pierwszego wejścia na stronę Disco Polo 24.
16.3.5. Po oddaniu głosu na jednego z uczestników rankingu, kolejna możliwość głosowania na tego samego uczestnika jest po upływie minimum 24h.
16.3.6. Niedozwolone jest głosowanie więcej razy na jednego uczestnika rankingu w czasie 24h przez jednego głosującego np. z urządzeń o różnym IP (komputer w domu, komputer w pracy, Smartfon).UWAGI:
17. Poniżej organizator podaje zewnętrzne linki, pod którymi głosujący znajdzie instrukcję, w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek:
- Opera
- Firefox
- Chrome
- Internet Explorer
- Safari
18. Głosujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu.
19. Organizator zabrania prób manipulowania rankingiem (np: oddawania głosów przed
upływem 24 godzin na tego samego uczestnika rankingu). Każdy wykryty głos oddany niezgodnie z regulaminem będzie natychmiast kasowany bez wcześniejszego powiadomienia.
20. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości oraz informacje prosimy przesyłać, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT na stronie Disco Polo 24.
21. Radia, zespoły oraz soliści biorący udział w rankingu powinni we własnym zakresie zadbać, by banner informujący o Rankingu Disco Polo 24 i możliwości głosowania był osadzony w widocznym miejscu na własnych

stronach internetowych i portalach społecznościowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą ogłoszenia w Serwisie.
23. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, a ich doręczenie uważać się będzie za skuteczne z

chwilą umieszczenia w Serwisie.


Radiom, zespołom i solistom życzymy wysokich pozycji w Rankingu oraz wysokiej słuchalności a słuchaczom i fanom jak najlepszych miejsc ich ulubionych grup muzycznych i radiostacji.
Disco Polo 24


2 Online « 96 Dziś « 996 773 Odwiedzin